Seværdigheder vi møder på Gendarmstien

Dag 1 Padborg – Kollund

 1. Udsigt over Niehus sø, søen ligger syd for grønsen og her lå i 1300 tallet en borg som skulle bevogte en vigtig vej til Flensborg
   
 2. Den Krumme Vej var en gammel, brolagt handelsvej mellem Rønsdam, Niehuus  og Flensborg.  I begyndelsen af 1400-tallet opkrævede Erik af Pommern 8 skilling for hver okse, der kom denne vej. Den gamle brolægning blev frilagt og restaureret i 2001. Det er den ældste brolagte vej i Danmark, vi kender. Ved grænseovergangen i Rønsdam kan man se, hvordan vejen så ud.
   
 3. Kruså Tunneldal blev dannet under sidste istid. Den ligger i en 7½ km lang bue mellem Padborg og Kobbermølle og har sit udløb i Flensborg fjord. Landskabet er præget af stejle skråninger, og ved flere af dem findes kilder. Flere kilder og småvandløb munder ud i Krusåen, som løber gennem Niehuus sø og Kruså Møllesø heriblandt Vældskilde, som et informationsskilt viser hen til.
   
 4. Kobbermølle: I Krusådalen lige syd for Kruså grundlagde Christian den 4. et hammerværk hvor der fremstilledes kobber- og messingplader til skibsbeslag og tage. Værket var indtil 1864 en af Danmarks førende virksomheder med over 200 ansatte og mange kobber- og messinggenstande er fra den tid. I 1600 tallet opførtes arbejderboliger til fabrikken i stil med Nyboder i København. Værket blev nedlagt i 1962, men siden juli 2014 har der været museum i tre af fabrikkens renoverede haller.
   
 5. Abrahams kilde har helbredende egenskaber. Kilden ligger ca. ½ km fra P-pladsen på Madeskovvej. Der er ikke sat noget informationsskilt op på dette sted. Til gengæld er der placeret en bænk foran et sjovt træ, og med udsigt til kildeområdet. Kigger man godt efter, kan man se, at vandet pibler op fra jorden. Det siges, at kildevandet havde en helbredende virkning. Samtidig fortælles, at Ansgars disciple opførte et kapel på dette sted omkring år 1000. Ikke noget man kan se spor af i dag.
   
 6. Højvandsstenen: står lidt vest for Skomagerhus, stenen viser at vandstanden i fjorden under efterårsstormen i 1872 nåede 5,30 meter over den normale vandstand.
   
 7. Skomagerhus er en af Europas mindste grænseovergange mellem Danmark og Tyskland, og de to lande er på dette sted forbundet med en bro. Inden broen blev bygget, blev man sejlet over i en robåd. Denne grænseovergang blev oprettet i 1920 og måtte kun bruges af et begrænset antal borgere med særlig tilladelse, og derfor skulle man ha' et legitimationskort for at kunne krydse grænsen her. Fra 2. verdenskrig og frem til 1954 var grænseovergangen ved Skomagerhus helt lukket. Fra 1954 og indtil Schengen-samarbejdet i 2001 var grænseovergangen åben for al trafik i sommerhalvåret. I dag kan man når som helst passere til fods eller på cykel.
   
 8.  Kollund Skov er der mange bakker og kløfter. De er et resultat af den sidste istid. Tæt ved kysten er der store, stejle skrænter og lange, dybe kløfter ind i skoven. Området har således også mange stejle trapper og broer over kløfterne.

 

Dag 2 Kollund – Sandager

 1. Sønderhav ligger mellem Kollund og Rinkenæs ud mod Flensborg Fjord og er i dag en lille landsby med ca. 200 indbyggere. På den tyske side af fjorden kan man se Glücksburg, og midt imellem ligger Okseøerne - Store Okseø og Lille Okseø. I sommermånederne kan man en gang i timen mellem kl. 11 og 18 blive færget over til Store Okseø, som har en restaurant. Her er også mulighed for at vandre rundt om øen.
   
 2. Rønshoved Højskole, blev grundlagt i 1921 som grænsehøjskole.
   
 3. Munkemølle her lå der fra middelalderen og indtil en brand i 1945 en vandmølle  som blev drevet af munkene fra Ryd kloster der lå lidt nord for Glücksburg Slot. Cisterciensermunkene der selv byggede møllen sejlede korn over fjorden til møllen.
  Ved Munkemølle blev der d. 28. oktober 2012 indviet en mindesten for dronning Margrethe 1.  Da dronningens skib i 1412 var på vej hjem fra Flensborg og ankrede op i Munkemøllebugten blev hun syg af pest og døde enten på skibet eller på Lille Okseø.
   
 4. Stranderød og Brændstoft her ligger der på stranden rester efter 2 store teglværker.
   
 5. Helligsø er et resultat af en vellykket naturgenopretning. Indtil 1990 blev dette område igennem 50 år drænet og udnyttet som landbrugsjord. Ved naturgenopretningsprojektet. Blev pumperne slukket, og det 200 m lange dige langs med Gendarmstien blev fjernet. Herefter gravede man et gennemløb til Flensborg Fjord, så saltvandet kunne trænge ind i området.

 

Dag 3 Sandager – Egernsund kirke

 1. Dalsgård eller Rinkenæs fyr. Dalsgård Fyr er et tysk jerntårn fra 1896. I forbindelse med etableringen af Marinestationen i Sønderborg byggede Preussen omkring år 1900 en hel del fyrtårne i dette område.
   
 2. Egernsundbroen forbinder Kruså og Sønderborg. Fra broen er der en fantastisk udsigt til både Flensborg Fjord og Nybøl Nor.
  Egernsundbroen blev indviet i 1968. Den 238 m lange og 19,6 m brede lavbro forbinder Alnor på Gråsten-siden med Egernsund på Sundeved-siden. Broen har to broklapper, som åbnes 1 gang i timen mellem 6.30 og 22, hvilket giver en gennemsejlingsbredde på 25 m. Inden broen blev bygget var der en kædefærge mellem Alnor og Egernsund.
   
 3. Egernsund Kirke blev indviet 1909. De dekorative, glaserede sten der er omkring vinduerne, ved indgangen og ved alteret stammer fra lokale teglværker.
  Alteret er opbygget af sten og dekoreret med glaserede mursten. Alterbilledet er ligesom det øvrige træarbejde lavet i Sydtyrol, og viser Maria Magdalene knælende foran den korsfæstede Kristus, og ved hendes side ses Jomfru Maria og apostlen Johannes. Prædikestolen hviler på en træsøjle med store blomsterdekorationer, og træværket er bemalet med blomster. Døbefonten er ligesom alteret muret af tegl, og skålen er af bronze.

 

 

 

 

 

2.