Program 2018

Januar:
søndag den 7. januar:
Hellig Tre Kongers Vandring fra Hald Ege kirke kl 10.
Hald Ege Kirkevej 3, 8800 Viborg, samkørsel fra VPC Villavej 10 kl. 9.30.
Kort andagt i kirken efterfulgt af en 5-6 km lang pilgrimsvandring i Hald Egeskov.
Vi slutter med suppe og kaffe i pilgrimscentrum.
læs om vandringen her

Februar:
søndag den 4. februar:
Minigudstjeneste i Viborg Baptistkirke kl 10.
Eksercerpladsen 2, 8800 Viborg
læs mere her

Marts:
tirsdag den 6. marts:
Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum kl. 19.

søndag den 18. marts:
Kirkevandring fra Skive kirke kl. 10.
Frederiksdal Alle 1
A, samkørsel fra VPC Villavej 09.15.
Gudstjeneste i kirken.
Herefter kører vi i så få biler som muligt til Nikkelborg ved Flynder sø.
Herfra søger vi mod Karup å og følger åen hele vejen tilbage til Skive kirke.
Turen afsluttes med et besøg i Vor Frue Kirke især for at se de mange smukke kalkmalerier.
Læs om vandringen her

mandag den 19. marts:
Bent Jul og Kirsten Mandøe:
Foredrag om en pilgrimstur fra Viborg til Assisi
læs mere her

April:
man
dag den 2. april:
Påskevandring fra Ans kirke kl. 10,30
Østre Langgade 8 8643 Ans.,, samkørsel fra VPC Villavej 10 kl. 9-50
Gudstjeneste i kirken, prædikant er sognepræst Erik L. Bjørn.
efter gudstjenesten pilgrimsvandring i og omkring Ormstrup skov, undervejs besøger vi også Sahl kirke.
Turens længde 12-13 km.
Vi slutter med suppe og kaffe i Ans sognegård.
læs om vandringen her

fredag den 27. april, St. Bededag, Pilgrimmenes Dag:
Fælles arrangement i Mariager med Pilgrim Nordjylland, Pilgrim Mors, Birgittaforeningen i Mariager og Viborg Pilgrimscentrum
se programmet her

Maj:
25. - 27. maj: 3 dages vandretur på Hærvejen i Nordjylland:
Fjerritslev - Svinkløv - Tranum - Rødhus.
overnatning i hytter på Svinkløv camp.
folder om turen.
hent den her
kirker vi møder på vandringen.
se dem her
turbeskrivelse.
læs den her

torsdag den 31. maj kl. 17
Vandretur til åbningen af Herberget i Hald.
Sammen med Dansk Vandrelaug og Dansk Cyklistforbund markerer vi åbningen af herbergerne med en vandretur til Hald
læs om turen her

Juni:
lørdag den 16. juni kl. 10:
Fortællevandring.
arrangeres i samarbejde med Viborg Fortællekreds.
læs mere her

Juli:
søndag den 1. juli:
Mørkevandring i måneskin
ad Alhedestien fra Hald Ege til Viborg Pilgrimscentrum.
læs om vandringen her
 

August:
søndag den 12. august:
Kirkevandring fra Lihme kirke i Salling
Øster Hærup Strandvej 1A Lihme, 7860 Spøttrup, samkørsel fra VPC
Gudstjeneste i kirke kl. Herefter kører vi til Ålbæk Strand og her begynder en 10 km lang pilgrimsvandring rundt om Kås Halvøen.
læs om vandringen her

søndag den 26. august:
Kirkevandring fra Sortebrødre kirke Viborg.
Gudstjeneste i kirken kl. 10
herefter en 3 - 4 km pilgrimsvandring langs Søndersø til pilgrimscentrum.
Her spiser vi en let frokost og hygger os sammen.
Vandringen er velegnet for handikappede og kørestolsbrugere
læs om vandringen her

September:
søndag den 9. september
Høstvandring fra Låstrup kirke kl. 11
Låstrupvej 6 Låstrup, 8832 Skals
Vi deltager i kirkens gudstjeneste ved sognepræst
herefter en ca. 11 km lang pilgrimsvandring rundt i området
læs om vandringen her


Oktober:
søndag den ?.oktober:
Kirkevandring fra Hjermind kirke
(dato og tid senere)
Kirkegyden 5 Hjermind, 8850 Bjerringbro, samkørsel fra VPC kl.
Vi deltager i kirkens gudstjeneste, prædikant er sognepræst Ken Nørgaard Pedersen
herefter en ca 10 km lang pilgrimsvandring rundt i Hjermind skov.
læs om vandringen her

November:
søndag den ?. november:
Kirkevandring fra Frederiks kirke
(dato og tid kommer senere)
Nørregade 52 Frederiks, 7470 Karup, samkørsel fra VPC
Gudstjeneste i kirken efterfulgt af en ca. 10 km lang pilgrimsvandring i Stendal skov.
læs om vandringen her

December:
søndag den 16. december:
Julevandring rundt om Viborg Søndersø
start i Viborg Pilgrimscentrum Villavej 10 kl. 13.15.
se programmet her