Program 2018

Januar:
søndag den 7. januar:
Hellig Tre Kongers Vandring fra Hald Ege kirke kl 10.
Hald Ege Kirkevej 3, 8800 Viborg, samkørsel fra VPC Villavej 10 kl. 9.30.
Kort andagt i kirken efterfulgt af en 5-6 km lang pilgrimsvandring i Hald Egeskov.
Vi slutter med suppe og kaffe i pilgrimscentrum.
læs om vandringen her

Februar:
søndag den 4. februar:
Minigudstjeneste i Viborg Baptistkirke kl 10.
Eksercerpladsen 2, 8800 Viborg
læs mere her

Marts:
tirsdag den 6. marts:
Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum kl. 19.

søndag den 18. marts:
Kirkevandring fra Skive kirke kl. 10.
Frederiksdal Alle 1
A, samkørsel fra VPC Villavej 09.15.
Gudstjeneste i kirken.
Herefter kører vi i så få biler som muligt til Nikkelborg ved Flynder sø.
Herfra søger vi mod Karup å og følger åen hele vejen tilbage til Skive kirke.
Turen afsluttes med et besøg i Vor Frue Kirke især for at se de mange smukke kalkmalerier.
Læs om vandringen her

mandag den 19. marts:
Bent Jul og Kirsten Mandøe:
Foredrag om en pilgrimstur fra Viborg til Assisi
 

April:
man
dag den 2. april:
Påskevandring fra Ans kirke kl. 10,30
Østre Langgade 8 8643 Ans.,, samkørsel fra VPC Villavej 10 kl. 9-50
Gudstjeneste i kirken, prædikant er sognepræst Erik L. Bjørn.
efter gudstjenesten pilgrimsvandring i og omkring Ormstrup skov, undervejs besøger vi også Sahl kirke.
Turens længde 12-13 km.
Vi slutter med suppe og kaffe i Ans sognegård.
læs om vandringen her

fredag den 27. april, St. Bededag, Pilgrimmenes Dag:
Fælles arrangement i Mariager med Pilgrim Nordjylland, Pilgrim Mors, Birgittaforeningen i Mariager og Viborg Pilgrimscentrum
se programmet her

Maj:
25. - 27. maj: 3 dages vandretur på Hærvejen i Nordjylland:
Fjerritslev - Svinkløv - Tranum - Rødhus.
overnatning i hytter på Svinkløv camp.
 

torsdag den 31. maj kl. 17
Vandretur til åbningen af Herberget i Hald.
Sammen med Dansk Vandrelaug og Dansk Cyklistforbund markerer vi åbningen af herbergerne med en vandretur til Hald
 

Juni:
lørdag den 16. juni kl. 10:
Fortællevandring.
arrangeres i samarbejde med Viborg Fortællekreds.
læs mere her

Juli:
søndag den 1. juli:
Mørkevandring i måneskin
ad Alhedestien fra Hald Ege til Viborg Pilgrimscentrum.
læs om vandringen her
 

August:
søndag den 12. august:
Kirkevandring fra Lihme kirke i Salling
Øster Hærup Strandvej 1A Lihme, 7860 Spøttrup, samkørsel fra VPC
Gudstjeneste i kirke kl. Herefter kører vi til Ålbæk Strand og her begynder en 10 km lang pilgrimsvandring rundt om Kås Halvøen.
læs om vandringen her

søndag den 26. august:
Kirkevandring fra Sortebrødre kirke Viborg.
Gudstjeneste i kirken kl. 10
herefter en 3 - 4 km pilgrimsvandring langs Søndersø til pilgrimscentrum.
Her spiser vi en let frokost og hygger os sammen.
Vandringen er velegnet for handikappede og kørestolsbrugere
læs om vandringen her

September:
søndag den 9. september
Høstvandring fra Låstrup kirke kl. 11
Låstrupvej 6 Låstrup, 8832 Skals
Vi deltager i kirkens gudstjeneste ved sognepræst
herefter en ca. 11 km lang pilgrimsvandring rundt i området
læs om vandringen her


Oktober:
søndag den 7.oktober:
Kirkevandring fra Hjermind kirke kl. 10.30
Kirkegyden 5 Hjermind, 8850 Bjerringbro, samkørsel fra VPC kl. 09.30
Vi deltager i kirkens gudstjeneste, prædikant er sognepræst Ken Nørgaard Pedersen
herefter en ca 10 km lang pilgrimsvandring rundt i Hjermind skov.
læs om vandringen her

November:
søndag den 11. november:
Kirkevandring fra Frederiks kirke kl. 10
Nørregade 52 Frederiks, 7470 Karup, samkørsel fra VPC kl. 9.15
Gudstjeneste i kirken efterfulgt af en ca. 10 km lang pilgrimsvandring i Stendal skov.
læs om vandringen her

December:
søndag den 16. december:
Julevandring rundt om Viborg Søndersø
start i Viborg Pilgrimscentrum Villavej 10 kl. 13.15.
se programmet her