Kirkevandring fra Skive kirke

søndag den 18. marts: Kirkevandring fra Skive kirke kl.10.

Frederiksdal Alle 1 A, 7800 Skive, samkørsel fra VPC i Viborg kl. 9.15.
Vi deltager i kirkens højmesse.
herefter kører vi i så få biler som muligt til Nikkelborg ved Flyndersø.

Derfra søger vi mod Karup å og følger åen hele vejen tilbage til Skive. Vandringens længde ca. 10 km.

vi slutter turen med at besøge Vor Frue Kirke for at se de mange smukke kalkmalerier.

alle er velkomne til at vandre med.

Husk solidt, vandtæt fodtøj.

medbring mad og drikke.

 


Karup å