Café Eksistens

Onsdag den 27. februar: 

I Høsterkøb kirke har menighed og præst skabt en helt ny gudstjeneste - med popmusik og moderne tekster. I Himmelev kirke vælger man at skabe et nyt nadverritual, for at opretholde samhørighed med Vorherre og med hinanden. Hvad sker der med kirken i spændingsfeltet mellem tradition og nyskabelse - mellem sognekirke og cyberkirke. Vi kigger på traditionen og holder den op imod det, som nogle kalder tivolisering af Folkekirken.

 

Onsdag den 13. marts:

Vi får besøg af Anette Riis, som har været i Japan for at vandre på Shikoku 88 - den vandrerute som blev kendt, da Bertelsen gik til de 88 klostre og medbragte filmhold, som skabte en række meget seværdige udsendelser. Anette vil fortælle om vandringen, vise billeder - og vi vil give en kort info om Japan og japansk religion.

Steen Rasmussen

Mail: steen@europilgrim.dk

Mobil: 30 34 52 69